Man holding leaf

Hwb Ymaddasu Llambed

Mae Canolfan Tir Glas yn ddiolchgar i Hwb Ymaddasu Llambed am y blog yma. Diolch Ferched. Arwyddocâd Coed Gellir defnyddio cydnerthedd i ddisgrifio pobl a systemau sy’n dod yn ôl o brofiadau negyddol ac aflonyddwch. Gallai enghraifft o hyn fod yn goeden sy’n cael ei phwyso gan eira – dysgodd Sepp Holzer fod coeden sy’n…