Trawsnewid Menter Pren

Dyfodol pren yng Nghymru

Dyfodol pren yng Nghymru Mae’n wych bod datgarboneiddio ac adferiad gwyrdd wrth wraidd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru (2015). Ond beth y mae hyn yn ei olygu yn ymarferol? Y diwydiant adeiladu yw un o gyflogwyr mwyaf Cymru, ac mae’n darparu dros 100,000 o swyddi, ond, yn anffodus, mae hefyd yn un o’n llygrwyr mwyaf. Dyna…

Trawsnewid Menter Pren

Digwyddiadau Pren WKW

Sut i gynhyrchu paneli ffrâm bren uwch ar gyfer adeiladau perfformiad uchel 8/6/22 Hyfforddiant arddangos ynghylch defnyddio technegau ffrâm bren panel caeedig perfformiad uchel a chwistrellu inswleiddiad naturiol Gwybodaeth am y digwyddiad Mae maes adeiladu ffrâm bren yn datblygu’n gyflym. Gwelir bod safonau perfformiad ynni sy’n codi’n gyson yn sbarduno arloesi cyflym o ran dychmygu a…