Mêl Tir Glas Honey

Byddwch yn cofio ein bod wedi bod yn ddigon ffodus i ddatblygu Gwenynfa ar y Campws, gyda chymorth a chefnogaeth y gwenynwr arbenigol Peter Jenkins, (Mel ap Griff) a heddiw ni wedi derbyn ein swp cyntaf o Fêl Tir Glas. Bydd y mêl ar gael i’w brynu cyn bo hir a byddwn yn diweddaru’r post…

Sioe Llambed

Mynychodd Y Drindod Dewi Sant Sioe Llambed ar ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf, i hyrwyddo Canolfan Tir Glas a Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi, Ymchwil a Menter Inspire. Roedd hwn yn gyfle i’r cyhoedd alw draw a chwrdd â’r aelodau staff, a oedd yn hapus i roi’r diweddariadau am ddatblygiadau menter Canolfan Tir Glas, yn ogystal â…