CWRS RHAD AC AM DDIM

Ydych chi’n ystyried sefydlu eich menter eich hun neu’n ymwneud â menter sy’n bodoli eisoes? Cyfuniad o ddysgu yn y dosbarth a dysgu seiliedig ar brofiad Cyfle i chi weithio gyda chyrff a mudiadau lleol Cyfle i chi ennill credydau academaidd a fydd yn caniatáu dilyniant i’r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Menter Gynaliadwy Cyfle i…