Newyddion

Ydych chi’n ystyried sefydlu eich menter eich hun neu’n ymwneud â menter sy’n bodoli eisoes?

  • Cyfuniad o ddysgu yn y dosbarth a dysgu seiliedig ar brofiad
  • Cyfle i chi weithio gyda chyrff a mudiadau lleol
  • Cyfle i chi ennill credydau academaidd a fydd yn caniatáu dilyniant i’r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Menter Gynaliadwy
  • Cyfle i chi gryfhau eich sgiliau entrepreneuraidd

Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cynnal ar Gampws Llambed o fis Ionawr 2023

Menter Gynaliadwy

Datblygu Cymunedol

Datblygu Menter Gymdeithasol

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:  j.shore@uwtsd.ac.uk