Man holding leaf

Hwb Ymaddasu Llambed

Mae Canolfan Tir Glas yn ddiolchgar i Hwb Ymaddasu Llambed am y blog yma. Diolch Ferched. Arwyddocâd Coed Gellir defnyddio cydnerthedd i ddisgrifio pobl a systemau sy’n dod yn ôl o brofiadau negyddol ac aflonyddwch. Gallai enghraifft o hyn fod yn goeden sy’n cael ei phwyso gan eira – dysgodd Sepp Holzer fod coeden sy’n…

Diwrnod Agored Canolfan Tir Glas 19 Mawrth 2022

Diwrnod Agored Canolfan Tir Glas Manylion y Digwyddiad Mae’r cysylltiad agos rhwng gweledigaeth y Brifysgol a’i hamgylchedd gwledig, a sefydlwyd gan ei sylfaenwyr cynnar, wedi parhau hyd heddiw. Roedd sylfaenydd Coleg Dewi Sant Llambed, yr Esgob Thomas Burgess, Esgob Tŷ Ddewi a hefyd Esgob Salisbury, yn aelod sefydlol o Gymdeithas Amaethyddol Odiham, yn ei esgobaeth yn Lloegr.…

Rachel Auckland

Fel Cydlynydd Partneriaeth Natur Leol Ceredigion, rwyf wedi fy nghyffroi gan weledigaeth PCYDDS ar gyfer dyfodol Llanbedr Pont Steffan. Yn y cyfnod anodd hwn, wrth i’r pandemig, y newid yn yr hinsawdd a’r dirwedd bolisi newidiol ar gyfer bwyd a ffermio ddod ag ansicrwydd i’n bywydau, mae’n gysur gwybod bod y Brifysgol yn cydnabod ei…

Patrick Holden

Croeso i Dudalen Blog Canolfan Tir Glas Ymunwch â ni bob mis am erthygl blog gan gyfranwyr gwadd. Rydym yn cychwyn gyda blog mis Ionawr wrth Patrick Holden o Fferm Bwlchwernen Fawr ac sydd yn Brif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth Bwyd Cynaliadwy.  Rwy’n falch iawn o fod wedi cael y cyfle hwn i groesawu lansiad…