Heart Valley

Mae Tir Glas yn cynnal noson arbennig i  ddangos y ffilm Heart Valley yn yr HEN NEUADD nos Fercher 20fed Rhagfyr am 7yh                                                 Bydd cyfle ar ôl y ffilm i wrando ar…

Gŵyl Fwyd Llambed Gorffennaf 29ain 2023

Mae Tir Glas yn falch iawn o gael cefnogi Gŵyl Fwyd Llambed sydd yn cael ei chynnal ar y campws yn Llambed. Bydd y Gornel Goginio eleni yn cynnwys cyfres o arddangosfeydd cyffrous gyda’r cogydd enwog Nathan Davies o SY23 yn cychwyn y gweithgareddau am 10 y bore. Am ddiweddariad a mwy o wybodaeth am…