YOGA, AYURVEDA, A’R DIWYLLIANT HARMONI

Mehefin 30ain tan Gorffennaf 2ail 2023 Menter Iechyd Sefydliad Harmony Mae cynhadledd iechyd Sefydliad Harmony eleni yn archwilio traddodiadau Ioga ac Ayurveda De Asia a’u cyfraniadau gwerthfawr at gofalu amdanom ein hunain a gofalu am eraill. Rydym yn dod ag ymarferwyr, athrawon, clinigwyr, ysgolheigion, a pherfformwyr ynghyd i archwilio’r traddodiadau oesol hyn a’u datblygiadau modern.…

Cwrs ar gyfer dechreuwyr LBKA

Bydd ein cwrs Dechreuwyr’ yn cychwyn ar 28 Chwefror yn neuadd bentref Llanfair Clydogau o 7.30. Yna ar 7fed, 14, 21, 28 Mawrth, a 4ydd Ebrill. Yn dilyn hynny bydd sesiynau ymarferfol yn ein gwenynfa gymdeithasol ar brynhawn Sul o 2-4yp. Cost y cwrs yw £75 sy’n cynnwys aelodaeth o £20 i LBKA a hefyd…