Newyddion

Bydd ein cwrs Dechreuwyr’ yn cychwyn ar 28 Chwefror yn neuadd bentref Llanfair Clydogau o 7.30.

Yna ar 7fed, 14, 21, 28 Mawrth, a 4ydd Ebrill.

Yn dilyn hynny bydd sesiynau ymarferfol yn ein gwenynfa gymdeithasol ar brynhawn Sul o 2-4yp.

Cost y cwrs yw £75 sy’n cynnwys aelodaeth o £20 i LBKA a hefyd i Gymdeithas Gweynynwyr Cymru.

Er mwyn cofresti cysylltwch â Jan Crabb ar  jancrabb@hotmail.com