Digwyddiadau

Merched Medrus, a gefnogir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) Gwahoddir chi i ymuno â ni am gyfarfod anffurfiol ar

Dydd Mercher 14eg Mawrth o 6pm – 8pm yn yr Hen Neuadd, ar Gampws Llambed PCYDDS

Yn ystod y noson byddwn yn:

  • Dathlu llwyddiant menywod mewn busnes yng Ngheredigion
  • Clywed sut mae Merched Medrus yn y gorffennol wedi cefnogi Merched yr ardal sy’n rhedeg eu busnesau eu hunain
  • Ystyried fel grŵp sut hoffech chi i Ferched Medrus redeg yn 2023
  • Trafod pynciau, digwyddiadau ac ati ar gyfer 2023

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rebecca Jones- Rebecca.jones@uwtsd.ac.uk

Cofiwch archebu eich lle am ddim yma

https://www.eventbrite.co.uk/e/women-in-business-get-together-tickets-551257585277