Digwyddiadau
Mae Tir Glas yn cynnal noson arbennig i  ddangos y ffilm Heart Valley yn yr HEN NEUADD nos Fercher 20fed Rhagfyr am 7yh                                                 Bydd cyfle ar ôl y ffilm i wrando ar yr awdur a chyd-gyfarwyddwr Kiran Sidhu mewn sgwrs gyda Simon Wright I archebu eich sedd cysylltwch â hazel.thomas@uwtsd.ac.uk  Noddir y digwyddiad yma gan Wrights Emporium Roedd llawer wedi mynychu’r noson Mae ein diolch yn fawr i Kiran Sidhu a Simon Wright am noson arbenning