YOGA, AYURVEDA, A’R DIWYLLIANT HARMONI

Mehefin 30ain tan Gorffennaf 2ail 2023 Menter Iechyd Sefydliad Harmony Mae cynhadledd iechyd Sefydliad Harmony eleni yn archwilio traddodiadau Ioga ac Ayurveda De Asia a’u cyfraniadau gwerthfawr at gofalu amdanom ein hunain a gofalu am eraill. Rydym yn dod ag ymarferwyr, athrawon, clinigwyr, ysgolheigion, a pherfformwyr ynghyd i archwilio’r traddodiadau oesol hyn a’u datblygiadau modern.…