Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru

Mae menter Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru, dan arweiniad PLANED, yn falch o lansio ei Hwb Bwyd cyntaf yng Ngheredigion ar Gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed, ar y cyd â Chanolfan Tir Glas. Mae’r prosiect yn hwyluso gwirfoddolwyr i gysylltu â chynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd i gael mynediad hawdd at fwyd iachus a…

Eisteddfod Ceredigion

‘Canolfan Tir Glas yn cydweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion yn yr Eisteddfod yn Nhregaron’ Cafodd Cydlynydd Canolfan Tir Glas wahoddiad i drefnu rhaglen o arddangosfeydd coginio gan gogyddion o Geredigion a chynhyrchwyr Bwyd a Diod o’r Sir er mwyn rhoi llwyfan i’r ystod eang o gynnyrch da ar gael yng Ngheredigion. Roedd Pentre’ Ceredigion yn…

Cymdeithas Llambed

Mae CTG yn ddiolchgar i Esther Weller – Cadeirydd Cymdeithas Llambed am y blog hwn: Bydd Esther yn agor Gŵyl Fwyd Llambed yn swyddogol ar ddydd Sadwrn 23 Gorffennaf am 12.30 ynghyd â Mr Leno Conti. Mae Cymdeithas Llambed yn falch o gefnogi menter Tir Glas. Yn ogystal â gweithredu fel ffocws i gyn-fyfyrwyr, mae…

Mêl Tir Glas Honey

Byddwch yn cofio ein bod wedi bod yn ddigon ffodus i ddatblygu Gwenynfa ar y Campws, gyda chymorth a chefnogaeth y gwenynwr arbenigol Peter Jenkins, (Mel ap Griff) a heddiw ni wedi derbyn ein swp cyntaf o Fêl Tir Glas. Bydd y mêl ar gael i’w brynu cyn bo hir a byddwn yn diweddaru’r post…

Sioe Llambed

Mynychodd Y Drindod Dewi Sant Sioe Llambed ar ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf, i hyrwyddo Canolfan Tir Glas a Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi, Ymchwil a Menter Inspire. Roedd hwn yn gyfle i’r cyhoedd alw draw a chwrdd â’r aelodau staff, a oedd yn hapus i roi’r diweddariadau am ddatblygiadau menter Canolfan Tir Glas, yn ogystal â…

Sioe Llambed

Mynychodd Y Drindod Dewi Sant Sioe Llambed ar ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf i hyrwyddo Canolfan Tir Glas ac Inspire. Roedd hwn yn gyfle i’r cyhoedd alw draw a chwrdd a’r aelodau staff a oedd yn hapus i roi’r diweddariadau am ddatblygiadau menter Canolfan Tir Glas yn ogystal â chynnwys datblygiadau Aldi a Chanolfan Datblygu Perfformiad…

Trawsnewid Menter Pren

Dyfodol pren yng Nghymru

Dyfodol pren yng Nghymru Mae’n wych bod datgarboneiddio ac adferiad gwyrdd wrth wraidd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru (2015). Ond beth y mae hyn yn ei olygu yn ymarferol? Y diwydiant adeiladu yw un o gyflogwyr mwyaf Cymru, ac mae’n darparu dros 100,000 o swyddi, ond, yn anffodus, mae hefyd yn un o’n llygrwyr mwyaf. Dyna…

Trawsnewid Menter Pren

Digwyddiadau Pren WKW

Sut i gynhyrchu paneli ffrâm bren uwch ar gyfer adeiladau perfformiad uchel 8/6/22 Hyfforddiant arddangos ynghylch defnyddio technegau ffrâm bren panel caeedig perfformiad uchel a chwistrellu inswleiddiad naturiol Gwybodaeth am y digwyddiad Mae maes adeiladu ffrâm bren yn datblygu’n gyflym. Gwelir bod safonau perfformiad ynni sy’n codi’n gyson yn sbarduno arloesi cyflym o ran dychmygu a…