Wynebau hapus a chodi’r bawd: Ymateb Addysg Athrawon i waith cynrychiolwyr myfyrwyr TAR yn y pandemig

Cyn i’r eiliad fynd yn angof, mae staff a darpar athrawon o’r Athrofa: Canolfan Addysg Athrawon yn disgrifio datblygiad cadarnhaol o ran arfer… Dychmygwch fod yn ddarpar athro mewn pandemig byd-eang.   Mae beth bynnag oedd i’w ddisgwyl o ran bywyd ar raglen Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yn wir wedi’i ail-ddychmygu a’i ail-ddyfeisio – weithiau heb…

Keyboard

Mewngofnodi i addysgu ar-lein

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ailagor ysgolion Cymru ar Fehefin 29ain, mae Nerys Defis yn ystyried rhai o’r heriau sydd ynghlwm â dysgu o bell, a’i effaith ar ysgolion, athrawon, disgyblion a rhieni… Yn dilyn holl effeithiau pandemig COVID-19 ar ein bywydau, ystyria rhai bod ailagor ysgolion Cymru ar ddiwedd mis Mehefin, yn arwydd…