Heart Valley

Mae Tir Glas yn cynnal noson arbennig i  ddangos y ffilm Heart Valley yn yr HEN NEUADD nos Fercher 20fed Rhagfyr am 7yh                                                 Bydd cyfle ar ôl y ffilm i wrando ar…

Gŵyl Fwyd Llambed Gorffennaf 29ain 2023

Mae Tir Glas yn falch iawn o gael cefnogi Gŵyl Fwyd Llambed sydd yn cael ei chynnal ar y campws yn Llambed. Bydd y Gornel Goginio eleni yn cynnwys cyfres o arddangosfeydd cyffrous gyda’r cogydd enwog Nathan Davies o SY23 yn cychwyn y gweithgareddau am 10 y bore. Am ddiweddariad a mwy o wybodaeth am…

Canolfan Busnes a Menter

Helpwch ni i lunio Canolfan Busnes a Menter ar gyfer Llambed. Wrth i ni ddechrau blwyddyn academaidd newydd mae datblygiadau Tir Glas yn prysuro. Mae’r tîm yn Llambed bellach yn gweithio ar sefydlu Canolfan Busnes a Menter, gyda nodau penodol i gefnogi, galluogi ac annog menter wledig yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru Gofynnwn am eich…

Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio

Cynhadledd annibynnol ar ffermio a bwyd cynaliadwy    Cynhelir CGFFfC #4 ar 23-25 Tachwedd 2022 yn Llanbed, Ceredigion   Sefydlwyd y Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd…