Cwrs ar gyfer dechreuwyr LBKA

Bydd ein cwrs Dechreuwyr’ yn cychwyn ar 28 Chwefror yn neuadd bentref Llanfair Clydogau o 7.30. Yna ar 7fed, 14, 21, 28 Mawrth, a 4ydd Ebrill. Yn dilyn hynny bydd sesiynau ymarferfol yn ein gwenynfa gymdeithasol ar brynhawn Sul o 2-4yp. Cost y cwrs yw £75 sy’n cynnwys aelodaeth o £20 i LBKA a hefyd…

Canolfan Busnes a Menter

Helpwch ni i lunio Canolfan Busnes a Menter ar gyfer Llambed. Wrth i ni ddechrau blwyddyn academaidd newydd mae datblygiadau Tir Glas yn prysuro. Mae’r tîm yn Llambed bellach yn gweithio ar sefydlu Canolfan Busnes a Menter, gyda nodau penodol i gefnogi, galluogi ac annog menter wledig yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru Gofynnwn am eich…

CWRS RHAD AC AM DDIM

Ydych chi’n ystyried sefydlu eich menter eich hun neu’n ymwneud â menter sy’n bodoli eisoes? Cyfuniad o ddysgu yn y dosbarth a dysgu seiliedig ar brofiad Cyfle i chi weithio gyda chyrff a mudiadau lleol Cyfle i chi ennill credydau academaidd a fydd yn caniatáu dilyniant i’r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Menter Gynaliadwy Cyfle i…

Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio

Cynhadledd annibynnol ar ffermio a bwyd cynaliadwy    Cynhelir CGFFfC #4 ar 23-25 Tachwedd 2022 yn Llanbed, Ceredigion   Sefydlwyd y Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd…