CWRS RHAD AC AM DDIM

Ydych chi’n ystyried sefydlu eich menter eich hun neu’n ymwneud â menter sy’n bodoli eisoes? Cyfuniad o ddysgu yn y dosbarth a dysgu seiliedig ar brofiad Cyfle i chi weithio gyda chyrff a mudiadau lleol Cyfle i chi ennill credydau academaidd a fydd yn caniatáu dilyniant i’r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Menter Gynaliadwy Cyfle i…

Cynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio

Cynhadledd annibynnol ar ffermio a bwyd cynaliadwy    Cynhelir CGFFfC #4 ar 23-25 Tachwedd 2022 yn Llanbed, Ceredigion   Sefydlwyd y Gynhadledd Gwir Fwyd a Ffermio Cymru i archwilio bwyd a ffermio cynaliadwy, gan ddod â ffermwyr, busnesau bwyd eraill, amgylcheddwyr a phobl sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, addysg bwyd, sofraniaeth bwyd…

Eisteddfod Ceredigion

‘Canolfan Tir Glas yn cydweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion yn yr Eisteddfod yn Nhregaron’ Cafodd Cydlynydd Canolfan Tir Glas wahoddiad i drefnu rhaglen o arddangosfeydd coginio gan gogyddion o Geredigion a chynhyrchwyr Bwyd a Diod o’r Sir er mwyn rhoi llwyfan i’r ystod eang o gynnyrch da ar gael yng Ngheredigion. Roedd Pentre’ Ceredigion yn…

Mêl Tir Glas Honey

Byddwch yn cofio ein bod wedi bod yn ddigon ffodus i ddatblygu Gwenynfa ar y Campws, gyda chymorth a chefnogaeth y gwenynwr arbenigol Peter Jenkins, (Mel ap Griff) a heddiw ni wedi derbyn ein swp cyntaf o Fêl Tir Glas. Bydd y mêl ar gael i’w brynu cyn bo hir a byddwn yn diweddaru’r post…

Sioe Llambed

Mynychodd Y Drindod Dewi Sant Sioe Llambed ar ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf, i hyrwyddo Canolfan Tir Glas a Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi, Ymchwil a Menter Inspire. Roedd hwn yn gyfle i’r cyhoedd alw draw a chwrdd â’r aelodau staff, a oedd yn hapus i roi’r diweddariadau am ddatblygiadau menter Canolfan Tir Glas, yn ogystal â…

Trawsnewid Menter Pren

Digwyddiadau Pren WKW

Sut i gynhyrchu paneli ffrâm bren uwch ar gyfer adeiladau perfformiad uchel 8/6/22 Hyfforddiant arddangos ynghylch defnyddio technegau ffrâm bren panel caeedig perfformiad uchel a chwistrellu inswleiddiad naturiol Gwybodaeth am y digwyddiad Mae maes adeiladu ffrâm bren yn datblygu’n gyflym. Gwelir bod safonau perfformiad ynni sy’n codi’n gyson yn sbarduno arloesi cyflym o ran dychmygu a…

Y Drindod Dewi Sant yn lansio Canolfan Tir Glas

Mewn noson arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws Llambed neithiwr, (Mawrth 17eg 2022), gwnaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant lansio prosiect Canolfan Tir Glas. Wrth nodi’i daucanmlwyddiant, mae’r Drindod Dewi Sant wedi lansio gweledigaeth gyffrous newydd ar gyfer dyfodol ei champws yn Llambed sy’n adeiladu ar ei enw byd-enwog fel canolfan…