Simon Wright

Bydd yr Athro Ymarfer Simon Wright yn rhan o’r tîm sy’n datblygu Canolfan Tir Glas, datblygiad o bwys Gampws y Brifysgol yn Llambed.

Mae Simon Wright, perchennog bwytai, darlledwr, darlledwr, awdur cyfrolau ar fwyd, ac ymgynghorydd wedi’i benodi i rôl Athro Ymarfer gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Bydd arbenigedd yr Athro Simon Wright yn hanfodol wrth gynorthwyo’r Brifysgol i ddatblygu mentrau â’r nod o ddarparu twf economaidd, cymdeithasol a diwylliannol sy’n gysylltiedig â bwyd a lletygarwch, cynaliadwyedd,…

Apiary

Gwenynfa wedi cael ei datblygu ar y Campws

Yn dilyn trafodaeth gyda Chlwstwr Mêl Cymru, rydym yn hapus i gyhoeddi bod Canolfan Tir Glas wedi datblygu partneriaeth gyda chynhyrchwr mêl lleol sydd wedi sefydlu gwenynfa ar y Campws. Gwnaethpwyd hyn yn dilyn asesiad risg a chefnogaeth lwyraf yr Unedau Datblygu Eiddo ac Ystadau. Mae hyn yn ddechrau arbennig i ddatblygu nifer o brosiectau…