Cysylltwch â'r Tîm

Gwilym Dyfri Jones
Profost Campysau Llambed a Chaerfyrddin
g.d.jones@uwtsd.ac.uk

Carwyn Graves

Darlythydd ar ran Tir Glas

c.graves@uwtsd.ac.uk

Simon Wright

Cyfarwyddwr Bwyd ac Economi Wledig

s.wright@uwtsd.ac.uk

Emyr Jones
Pennaeth Gweithredol Eiddo a Datblygu Ystadau
emyr.jones@uwtsd.ac.uk

Hywel Davies   

Rheolwr Partneriaethau a Datblygu Masnachol

h.davies@uwtsd.ac.uk

Gareth Wyn Evans   

Pennaeth Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru

gareth.w.evans@uwtsd.ac.uk

Hazel Thomas
Cydlynydd Tir Glas
hazel.thomas@uwtsd.ac.uk