Tir Glas

Bywyd Gwledig Cynaladwy

Cymuned academaidd ac ymarferol yw Tir Glas, gyda’r nod o hybu datblygiad bywyd gwledig cynaladwy.

 

Mae Tir Glas yn gymuned academaidd ac ymarferol gyda’r nod o ddatblygu bywyd gwledig cynaladwy, gan hyrwyddo ffyniant economaidd a sofraniaeth leol yn ogystal ag arddangos gwir gyfrifoldeb amgylcheddol tra’n gwarchod ein treftadaeth ddiwylliannol.

 

Ei gartre yw Llanbedr Pont Steffan ond mae ei olygon tua’r byd, wrth dynnu ar bartneriaethau a syniadau o bob cwr er mwyn cael effaith gadarnhaol ar y Gymru wledig. Bydd cydweithio ar bob lefel wrth graidd pob peth y byddwn yn ei ddatblygu a’i gyflawni.

 

 

Mae tair elfen ganolog i Tir Glas

  • Bwyd
  • Pren
  • Mentergarwch

Ffocws Academi Fwyd Tir Glas yw bwyd lleol cynaladwy: bwyd maethlon, o’r pridd i’r plat, addysg bwyd, polisi bwyd yng Nghymru ac i bedwar ban byd.

Ffocws Canolfan Datblygu Perfformiad Adeiladau a Phren Cymru CWIC yw deall hynodrwydd ffisegol a mecanyddol coed Cymru a sut y mae hyn oll yn effeithio ar y modd y gellid eu defnyddio at bwrpasau adeiladu gwahanol.

Bydd y Ganolfan Busnes a Menter Wledig yn canolbwyntio ar ddatblygu twf carfan newydd o ymarferwyr gwybodus ac entrepreneuriaid a bydd yn ceisio hyrwyddo mabwysiadu dulliau cynaladwy a mwy gwydn o feddwl a gweithredu.